headergruttepier

De stripreeks Grutte Pier vertelt het levensverhaal van de beroemde/beruchte Friese strijder Grutte Pier. In Friesland wordt hij gezien als een held, terwijl hij in Noord-Holland bekend is als een wrede piraat.

Er zijn reeds drie delen uit de reeks verschenen en een derde deel is in voorbereiding. In het eerste deel "Grutte Pier van Kimswerd" maken we kennis met de boer Pier Gerlofs Donia, die zijn hoeve in vlammen ziet opgaan. In het tweede deel "het zwaard van Grutte Pier" raakt Pier, verbitterd door het verlies van zijn hoeve en zijn vrouw, betrokken in de strijd tegen de Saksische en Hollandse overheersers. Het derde deel brengt een aantal legendes, die er over Grutte Pier zijn, in beeld.

De action figure van Grutte Pier is gemaakt als inzending voor de prijsvraag "Bagaazjedrager" (ontwerp een souvenir voor Friesland), waar hij een van de genomineerden was.

Tegenwoordig is de foto van de acton figure van Grutte Pier te vinden in het Fries Museum: in het Ferhaleboek en op t-shirts voor kinderen en tekenbloks in de museumwinkel.

Voor meer informatie: mudhoen@mudhoen.com

© 2OO9-2O18

gruttePiertitel
gruttepier

Door Mudhoen

GP1
GP2
GP3
GPbundel